Skok u svjetlost

Ljubičasto svjetlo je gornja granica nama vidljivog spektra; crveno svjetlo je donja granica tog opsega vidljivog zračenja. Iznad gornje, kao i ispod donje granice, postoji široki radijus zračenja koja su za nas nevidljiva.

Ova zračenja iznad i ispod vidljivog spektra obuhvaćaju mikrovalove, X – zrake i radioaktivnost. Vidljivi i nevidljivi spektar zračenja u cjelini pripadaju Kući Smrti, kako je to nazvao Jakob Böhme.

Spektar vidljivog svjetla obuhvaća sedam boja ili zraka, od kojih svaka ima svoje vlastito djelovanje. Istraživanja pokazuju da se zračenja i energetske zrake ispoljavaju u materiji, a da je nama poznata materija kristalizirani oblik energije. Drugim riječima: energija koju izračuje, između ostalog, i sunce, zgušnjava se u materiju i u njoj se izražava. Energetske se čestice zgrušavaju u atomske čestice i stvaraju vodik kao primarni gradivni materijal. Kroz dalju kondenzaciju razvijaju se složeniji atomi, i na taj način nastaje cjelokupni periodični sistem elemenata. Ovaj sistem, čije su temelje postavili 1869. godine istovremeno Lotar Majer i Dimitrij Mendeljejev, sadrži više od stotinu elemenata koji su zapaženi, kao i izvjestan broj onih za koje proračuni pokazuju da bi trebali postojati.

Najlakši element je vodik, dok su među najtežim radioaktivni elementi, tj. elementi koji su dostigli krajnju granicu zgusnutosti, nakon čega se raspadaju – dematerijaliziraju – otpuštajući energetsko zračenje koje drži njihove komponente na okupu. Svi ovi oblici zračenja ispoljavaju se u različitim elementima i u bezbrojnim kombinacijama tih elemenata – očituju se preko oblika magnetskog polja kojem pripadaju, baš kao što zračne struje postaju vidljive preko talasanja polja pšenice, a vodeno strujanje u riječnom koritu i na plažama zatalasanog pijeska.

Na isti se način očituju i nama nevidljive energije: elektricitet preko elektromagnetnog polja, magnetizam preko željeznih opiljaka, radioaktivnost preko mutacija životnog oblika. Nevidljive energije izražavaju se u atomskim i molekularnim formacijama, u stanicama i u složenim kombinacijama tih formacija koje poznajemo u obliku ljudi, životinja i biljaka; ljudskih rasa, životinjskih i biljnih vrsta. Na taj način promatrano, svako je tijelo izraz krajnje složenog sustava vrlo različitih energetskih impulsa koji dolaze, između ostalog i od sunca. Milijarde neurona u mozgu mogu se usporediti sa milijardama zvijezda koje nam šalju svoje zračeće energije, ili predstavljaju moguća očitovanja zvijezda. Računanja su pokazala da je energetskom impulsu, koji nastaje u sunčevoj jezgri, potrebno milijun godina da stigne do površine sunca. Energetski impuls napušta sunce, da bi mogao održavati Sunčev sustav.

Možda znate da sunčevo srce otkuca jednom u svakih dvanaest godina, i da sunce tada pokazuje takozvane sunčeve pjege – prethodnike prekomjernih energetskih impulsa za cijeli Sunčev sustav. Kada ovi energetski valovi napuste sunce, cijeli se sustav energetskog snabdijevanja mijenja. Radio valovi postaju duži a predajnici se pojačavaju. Promjene nastaju i u načinu na koji se ove energije manifestiraju, što može dovesti do poremećaja u onim oblicima u kojima su se ove energije prije toga izražavale. Na osnovu svih ovih zapažanja jasno je da je cjelokupni život i životne forme unutar vidljivog svemira vezani za zakone zračenja svemira.

Svjetlost koja je za nas vidljiva, međutim, u suštini je sjenka vječne Svjetlosti. Sa gledišta učenja mudrosti, naša Svjetlost nije ništa drugo do tama, a ta tama predstavlja sjenku prvobitne Tvorevine. Čista nepovrediva Božja energija – Ljubav, Svjetlo – sadrži matricu Duše, koja može naučiti čitati Božji plan, i koja, kao potpuno sazrela Duhovna duša, može stvaralački raditi s Božjom energijom koja joj je dodjeljena.

Gnostička svjetlost sja u tami i stupa u kontakt s latentnom jezgrom te snage. Stvaranjem Božanske energije tama se pretvara u Svjetlost, i iz tame se oblikuje primatelj – duša – koja može raditi s Gnostičkim Svjetlom. Nastaje jedan privremeni mješoviti oblik koji se naziva Treća Priroda, osobno i kolektivno polje u kojem se sjenka svjetlosti pretvara u svjetlost više vibracije, sve dok konačno ne bude moguće premostiti jaz između svjetlosti i tame. Ovaj korak se može poduzeti samo uz pomoć novog nosioca, rođenog od Božanske svjetlosti. Lijepe riječi i pravedan govor ništa ne mjenjaju. Samo čisto djelo uzdizanja iz tame i stupanje u Sjvetlost mogu donijeti rezultat.

CAPTCHA
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.
Image CAPTCHA
Unesite kod sa slike.