Kada počinje doba Vodenjaka?

Vodenjaka se smatra duhovnom prekretnicom – za društvo, ali i za svakog čovjeka posebno. Puno je spekulacija o tome kada počinje Doba Vodenjaka. Da li je već počela, da li tek dolazi, ili je Čovječanstvo već u sredini Doba Vodenjaka?

Ništa nije kao što je bilo prije. Ljudi, društvo i svijest današnjeg Čovječanstva ubrzano se mjenjaju. Norme i vrijednosti isčezavaju, hijerarhije i autoritarne strukture se urušavaju, iluzija je razotkrivena, a skrivene se realnosti opažaju mnogo svjesnije. Od početka 20. stoljeća, a naročito od kasnih 1960-tih, ovaj se proces pojačao. Ezoterija ovo pripisuje važnim promjenama u Dobu Vodenjaka, koje šalje duhovne impulse Čovječanstvu.

Kada počinje vrijeme duhovne promjene?

Ljudi koji su prijemčivi na atmosferske utjecaje, osjećaju da je vrijeme duhovne promjene došlo. Istražimo li kada Doba Vodenjaka stvarno počinje ili je već počela, značajna razlika postaje očigledna. Međunarodna astronomska unija (IAU) kao datum početka uzima 2601. godinu, dok astrologija proglašava 2375. godinu kao početak Doba Vodenjaka. Antropozof Rudolf Steiner (1861.-1925.) i duhovni vođa Lectorium Rosicrucianuma Jan van Rijckenborgh (1896.-1968.) dolaze do drugih zaključaka. Dok je Štajner 3574. godinu označio kao godinu Vodenjaka, van Rijckenborgh ukazuje na 1908. godinu kao značajan datum. To čini 1666 godina razlike. Što je točno?

Astronomski i astrološki odgovori

Različita računanja imaju svoje porijeklo u različitim ishodištima ili polaznim osnovama o početku Doba Vodenjaka. IAU ima astronomsku osnovu. Njena računanja su bazirana na projekcijama fizičkih konstelacija ekliptike. Ekliptika je površina Zemljine orbite po kojoj se ona okreće oko Sunca, zamišljena granica koja formira veliki krug, nebeski ekvator. Ugao između Zemljinog ekvatora i ravni ekliptike je 23,5 stepena. Projekcija dvanaest znakova zodijaka, prema tome, pokriva različite segmente ekliptike. Sa druge pak strane, astrolozi polaze od teorije da je nebeski ekvator podijeljen na dvanaest jednakih segmenata, svaki od po 30 stupnjeva, koji čine astrološki zodijak.

Oba se ova pristupa ne slažu oko raspona znakova zodijaka, tako da u proračunima dolazi do različitih rezultata koji se odnose na početak Doba Vodenjaka.

Gledište astrozofije

Sa druge strane, Rudolf Steiner i Jan van Rijckenborgh pokazuju sasvim različiti pristup Dobu Vodenjaka. Iako obojica, u pricipu, imaju astrozofsku perspektivu činjenica, njihovi se datumi razlikuju za 1666 godina. Da bi riješili ovu misteriju, ne treba gledati u nebo, već treba baciti pogled na čovjeka.

Kada počinje čovjekov život? Začećem? Prvim pokretom u maternici? U trenutku fizičkog rođenja? Ili čovjek stvarno ulazi u svijet tek kad sazrije i postane član društva? Odgovor također zavisi od perspektive promatrača. Jan van Rijckenborgh i Rudolf Steiner se razlikuju po gledištima na Doba Vodenjaka.

Da bismo ovo ilustrirali, važno je napomenuti da vodenjački impuls dolazi iz svemira. Čovjek može odgovoriti na taj utjecaj na tri načina: preko uma, duše ili tijela. Sve što pokreće čovjeka dolazi iz njegovog uma. Vodenjački impuls se ispoljava u kolektivnom umu čovječanstva prvo kao ideja. U početku, ta ideja ostaje samo apstraktna i bez emotivne ili psihičke energije. Na ovom stupnju čovjek samo misli, govori i piše o novoj ideji.

Neki ljudi, koji su pioniri, odmah reagiraju na nov impuls, dok ga drugi prepoznaju tek kasnije, prijanjajući više starim idejama. Ako nova ideja vremenom postane dovoljno jaka, onda se razotkriva na duševnom nivou. Čovjek je usvaja kao svoju i oživljava je. Tako zadobiva snagu. Ideja postepeno postaje određujući faktor u njegovu životu. Zatim slijedi treći korak: čovjek djeluje. On koristi svoju dinamičku volju i počinje shvaćati ideju. Duhovni impuls čovjek pretvara u akciju; novi impuls zrači iz svemira, a stare se ideje i strukture opet vraćaju u metež.

Da li je Doba Vodenjaka već doprlo do današnjeg društva?

Onaj tko istražuje društvo u kojem danas živimo, uzimajući u obzir tri stupnja ostvarenja duhovnog impulsa Vodenjaka, doći će do raznolikih zaključaka. U svakom slučaju, vidimo da put duhovnog impulsa Vodenjaka, od početka pa do svog savršenog otkrivanja Čovječanstvu, traje vrlo dugo. Prošli su cijeli vjekovi. Ovo je jedan od razloga za različita gledišta Steinera i van Rijckenborgha na početak Doba Vodenjaka.

Prvi impuls se javlja kada prva zvijezda Vodenjaka dostigne horizont, kao što Sunce već emitira svoju svijetlost prije nego što izađe na horizontu. To je situacija na koju je van Rijckenborgh ukazao kada je govorio o 1908. i 1968. godini, kada je prva grupa mladih ljudi počela reagirati na Vodenjaka na emotivnom i mentalnom planu. Hippy pokret 1960.-tih je primjer izražavanja ove činjenice.

Kristalizacija Vodenjaka

Tek će mnogo stoljeća kasnije kulturna žetva ovog impulsa doći do potpunog otkrivanja. Ona se manifestira kao kulturna epoha Čovječanstva, koja usklađuje svoje djelovanje sa Vodenjakovim utjecajem. To je faza koju Steiner dovodi u vezu sa 3574. godinom. Ovaj period čini vrhunac Doba Vodenjaka. Ali iz duhovne perspektive, ovaj period već nosi sijeme kristalizacije. Pošto se zora nove zvijedane godine već uzdiže, tako je i Vodenjak posljednje doba u ciklusu zvijezdane godine, koja traje otprilike 26000 godina.

Točke preokreta su uvijek prisutne

Proces postepenog otkrivanja duhovnog impulsa kolektivan je i individualan. Čovječanstvo kao cjelina prolazi kroz taj proces, isto kao i svako individualno ljudsko biće. Doba Vodenjaka čini dostupnim oslobađajuće i duhovne mogućnosti – to je ono što je van Rijckenborgh naglašavao na duhovnim skupovima Rozenkrojcera 1960.-ih, što su održavani tokom nekoliko vikenda. Ovi su skupovi nazvani po novoj eri: „Akvarijus konferencije“. Tada je van Rijckenborgh objasnio kako tražitelji trebaju raditi sa Vodenjakovim zračenjem da bi išli oslobađajućim putem, odnosno putem koji ih oslobađa od kotača rađanja i smrti. To je put kojim se ljudske duše potiču na duhovni preporod i pomaže im da se vrate u svoje izvorno životno polje, Carstvo Boga, gdje su duše povezane sa Duhom Svjetla.

Rozenkrojceri vjeruju da takav put nije stvar prošlosti ni budućnosti, već da je njegova realnost sada! Svatko tko traži ovo oslobađanje iz najdublje nutrine bića i tko prepoznaje da ovaj svijet, sa svojim kotačem rađanja i smrti, nije njegov pravi dom, može pronaći svoju osobnu točku preokreta u bilo koje vrijeme. Doba Vodenjaka pruža takvom čovjeku „more“ potpuno novih mogućnosti.

CAPTCHA
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.
Image CAPTCHA
Unesite kod sa slike.